Telefon: 0301-314 33

Rya Österväg 24

438 92 Härryda

Styrelsen 2016:

 

 

Ordförande Ingemar Kristensson 0301-314 33

e-mail: harryda.biloskrot@gmail.com

 

Sekreterare Siv Reinhold

0702-968196

e-mail: siv_reinhold@swipnet.se

 

Kassör Thomas Johansson

0707-276302

 

 

 

Mölnlycke Folkrace Klubb