Klubben har upphört efter 25 år

och vi tackar för oss!
Mölnlycke Folkrace Klubb